Studia Licencjackie – Media i PR – Niestacjonarne

SPECJALNOŚCI

 • MEDIA
 • KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PR

SPECJALNOŚCI

 • MEDIA
 • KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PR

Charakterystyka

3 lata / 6 semestrów
Tryb: Niestacjonarny, hybrydowy

Cennik
Studia Licencjackie

STUDIA
ZAOCZNE

 • jednorazowa płatność: 7 000 zł 6 500 zł*
 • płatność w dwóch ratach: 2 x 4 000 zł 2 x 3 500 zł*
 • płatność ratalna: 10 x 900 zł 10 x 750 zł*
 • *PROMOCJA OBOWIĄZUJE DO 30 CZERWCA

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:

 • wniosek o przyjęcie na studia (wzór wniosku wysyłamy mailowo),
 • umowa pomiędzy kandydatem a Uczelnią (wzór umowy wysyłamy mailowo),
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór oświadczenia wysyłamy mailowo),
 • świadectwo dojrzałości lub poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa (oryginał do wglądu),
 • podpisane aktualne fotografie kandydata – 2 sztuki zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • dowód osobisty (do wglądu).

Zajęcia obejmują zagadnienia takie jak:

I ROK – SEMESTR I-II

II ROK – SEMESTR III-IV

III ROK – SEMESTR V-VI

W sem. I-II zajęcia obejmują zagadnienia:
– Język angielski
– Technologia informacyjna
– Ochrona własności intelektualnej
– Logika
– Podstawy socjologii
– Nauki o komunikacji społecznej i mediach
– Podstawy PR
– Systemy medialne na świecie
– Historia mediów
– Prawio i etyka w mediach
– BHP
– Przysposobienie biblioteczne
– Metody badań socjologicznych
– Zarządzanie informacją
– Historia komunikacji masowej
– Komunikowanie z otoczeniem
– Podstawy infobrokerstwa
– Płeć, media, kultura
– Media lokalne i środowiskowe
– Praktyki zawodowe
Zajęcia z wybranej specjalności są realizowane na trzecim roku.

W sem. III-IV zajęcia obejmują zagadnienia:
– Język angielski
– Społeczeństwo informacyjne
– Historia polskiej prasy
– Komunikacja biznesowa i instytucjonalna
– Retoryka i pragmatyka językowa
– Warsztaty dziennikarskie prasowe
– Tabloidyzacja mediów
– E-książka i e-prasa
– Media społecznościowe
– Podstawy komunikacji interpersonalnej
– Event jako narzędzia PR
– Komunikacja kryzysowa
– Statystyka z demografią
– Współczesne media
– Publiczna perswazja językowa
– Komunikowanie polityczne
– Warsztaty dziennikarskie radiowe
– Grafika komputerowa
– Wizerunek w mediach
– Źródła informacji w mediach
– Komunikacja w zespole
– Dyplomacja publiczna
– Proseminarium
– Praktyki zawodowe

W sem. V-VI zajęcia obejmują zagadnienia:
– Język obcy nowożytny
– Podstawy filozofii
– Kształtowanie opinii publicznej
– Kontakty z mediami
– Warsztaty dziennikarskie telewizyjne
– Polityka medialna i audiowizualna UE
– Cyfrowa kultura popularna
– Seminarium dyplomowe
– Język obcy nowożytny
– Prawo prasowe i medialne
– Warsztaty marketingu i PR w mediach społecznościowych
– Autoprezentacja
– Techniki manipulacji w mediach
– Wizualizacja informacji
– Promocja w mediach
– Seminarium dyplomowe
– Praktyki zawodowe
Zajęcia na trzecim roku skupiają się wybranej wcześniej specjalności.

Dlaczego Media i PR?

Kliknij aby dowiedzieć się więcej ...

W dzisiejszym dynamicznym społeczeństwie, zdolność efektywnej komunikacji stała się kluczowym elementem sukcesu. Studia na naszym kierunku Media i PR oferują fascynującą podróż po świecie mediów, public relations oraz szeroko pojętej komunikacji, przygotowując absolwentów do wyzwań współczesnej rzeczywistości.

W erze cyfrowej i globalizacji, media odgrywają centralną rolę w kształtowaniu opinii publicznej, formułowaniu narracji społecznych oraz kreowaniu trendów. Nasz program studiów umożliwia zgłębienie tajników różnorodnych mediów, od tradycyjnych form, takich jak prasa czy telewizja, po nowoczesne platformy internetowe i społecznościowe.

Działania public relations są nieodzownym elementem każdej organizacji. Nasze studia skupiają się na rozwijaniu umiejętności zarządzania wizerunkiem, budowania relacji z interesariuszami oraz skutecznego komunikowania przekazów w zróżnicowanym środowisku biznesowym i społecznym.

Program kierunku Media i PR nie tylko dostarcza teoretycznej wiedzy, ale również kładzie duży nacisk na rozwój praktycznych umiejętności. Studenci uczestniczą w projektach, symulacjach kampanii PR, praktykach w renomowanych firmach oraz warsztatach prowadzonych przez doświadczonych profesjonalistów z branży.

Media i PR nie znają granic. Nasz program kładzie nacisk na zrozumienie globalnych trendów komunikacyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalnych kontekstów. Absolwenci są przygotowani do pracy zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w lokalnych realiach.

Gdzie może pracować absolwent?

Kliknij aby dowiedzieć się więcej ...

 1. Absolwent studiów licencjackich na kierunku Media i PR może znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach i branżach. Oto kilka przykładów:

  1. Agencje Public Relations:

   • Pracować jako specjalista ds. public relations, zajmujący się tworzeniem i wdrażaniem kampanii PR dla klientów.
  2. Media Tradycyjne i Nowoczesne:

   • Redaktor w gazetach, czasopismach, stacjach radiowych lub telewizyjnych.
   • Twórca treści dla platform online, w tym blogów, stron internetowych czy kanałów YouTube.
  3. Firmy Korporacyjne:

   • Menedżer ds. komunikacji korporacyjnej, dbający o wizerunek firmy i komunikację z interesariuszami.
  4. Agencje Reklamowe:

   • Specjalista ds. komunikacji marketingowej, pracujący nad integracją działań reklamowych i public relations.
  5. Instytucje Rządowe i Organizacje Non-profit:

   • Specjalista ds. komunikacji społecznej, promujący działania rządowe, programy społeczne lub cele organizacji non-profit.
  6. Media Społecznościowe:

   • Ekspert ds. mediów społecznościowych, zarządzający obecnością online firmy i budujący interakcję z publicznością.
  7. Przedsiębiorstwa Technologiczne:

   • Specjalista ds. komunikacji technologicznej, zajmujący się promocją innowacji i nowych produktów.
  8. Event Marketing:

   • Organizator wydarzeń korporacyjnych lub specjalista ds. eventów, kreujący unikalne doświadczenia komunikacyjne.
  9. Kształcenie i Szkolenia:

   • Wykładowca w dziedzinie mediów, PR lub komunikacji w szkołach średnich, szkołach wyższych lub na kursach specjalistycznych.
  10. Badania Rynkowe:

   • Analityk ds. komunikacji, analizujący trendy rynkowe, opinie społeczne i efektywność działań komunikacyjnych.

  Absolwenci kierunku Media i PR są elastyczni i mogą dostosować się do różnych środowisk pracy, co sprawia, że ich umiejętności są poszukiwane w różnych dziedzinach gospodarki.

Media i PR rozumiane jako kierunek studiów:

Kliknij aby dowiedzieć się więcej ...

Studia licencjackie na kierunku Media i PR rozwijają praktyczne umiejętności, umożliwiając absolwentom skuteczne funkcjonowanie w dynamicznym środowisku mediów i komunikacji. Oto cztery kluczowe praktyczne umiejętności, które studenci zyskują na tym kierunku:

 1. Planowanie i Realizacja Kampanii Public Relations:

  • Uczestnictwo w projektach praktycznych, gdzie studenci zdobywają doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu kampanii PR.
  • Opracowywanie strategii komunikacyjnych, identyfikacja grup docelowych oraz tworzenie skutecznych przekazów.
 2. Zarządzanie Mediami Społecznościowymi:

  • Praktyczne umiejętności w obszarze mediów społecznościowych, obejmujące tworzenie i zarządzanie treściami, analizę statystyk oraz budowanie zaangażowania społeczności online.
  • Projektowanie kampanii marketingu internetowego z wykorzystaniem różnych platform społecznościowych.
 3. Tworzenie Zawartości Multimedialnej:

  • Produkcja treści multimedialnych, takich jak wideo, podcasty czy infografiki.
  • Zdolność korzystania z różnych narzędzi do edycji grafiki i wideo oraz umiejętność przekazywania informacji w atrakcyjny sposób.
 4. Komunikacja Interpersonalna i Negocjacje:

  • Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.
  • Praktyki negocjacyjne, które pozwalają na zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów i budowania trwałych relacji biznesowych.

Studia na kierunku Media i PR integrują teoretyczną wiedzę z praktycznym doświadczeniem, umożliwiając studentom zdobycie umiejętności niezbędnych do skutecznego działania w branży mediów, public relations i komunikacji.

KONTAKT

Dziekanat

601 332 277

licencjat@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Charakterystyka

Cennik
Studia Licencjackie

STUDIA
ZAOCZNE

 • jednorazowa płatność: 7 000 zł 6 500 zł*
 • płatność w dwóch ratach: 2 x 4 000 zł 2 x 3 500 zł*
 • płatność ratalna: 10 x 900 zł 10 x 750 zł*
 • *PROMOCJA OBOWIĄZUJE DO 30 CZERWCA

KONTAKT

Dziekanat

601 332 277

licencjat@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

3 lata / 6 semestrów
Tryb: Niestacjonarny, hybrydowy

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:

 • wniosek o przyjęcie na studia (wzór wniosku wysyłamy mailowo),
 • umowa pomiędzy kandydatem a Uczelnią (wzór umowy wysyłamy mailowo),
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych (wzór oświadczenia wysyłamy mailowo),
 • świadectwo dojrzałości lub poświadczona przez Uczelnię kopia świadectwa (oryginał do wglądu),
 • podpisane aktualne fotografie kandydata – 2 sztuki zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • dowód osobisty (do wglądu).

Zajęcia obejmują zagadnienia takie jak:

I ROK – SEMESTR I-II

II ROK – SEMESTR III-IV

III ROK – SEMESTR V-VI

W sem. I-II zajęcia obejmują zagadnienia:
– Język angielski
– Technologia informacyjna
– Ochrona własności intelektualnej
– Logika
– Podstawy socjologii
– Nauki o komunikacji społecznej i mediach
– Podstawy PR
– Systemy medialne na świecie
– Historia mediów
– Prawio i etyka w mediach
– BHP
– Przysposobienie biblioteczne
– Metody badań socjologicznych
– Zarządzanie informacją
– Historia komunikacji masowej
– Komunikowanie z otoczeniem
– Podstawy infobrokerstwa
– Płeć, media, kultura
– Media lokalne i środowiskowe
– Praktyki zawodowe
Zajęcia z wybranej specjalności są realizowane na trzecim roku.

W sem. III-IV zajęcia obejmują zagadnienia:
– Język angielski
– Społeczeństwo informacyjne
– Historia polskiej prasy
– Komunikacja biznesowa i instytucjonalna
– Retoryka i pragmatyka językowa
– Warsztaty dziennikarskie prasowe
– Tabloidyzacja mediów
– E-książka i e-prasa
– Media społecznościowe
– Podstawy komunikacji interpersonalnej
– Event jako narzędzia PR
– Komunikacja kryzysowa
– Statystyka z demografią
– Współczesne media
– Publiczna perswazja językowa
– Komunikowanie polityczne
– Warsztaty dziennikarskie radiowe
– Grafika komputerowa
– Wizerunek w mediach
– Źródła informacji w mediach
– Komunikacja w zespole
– Dyplomacja publiczna
– Proseminarium
– Praktyki zawodowe

W sem. V-VI zajęcia obejmują zagadnienia:
– Język obcy nowożytny
– Podstawy filozofii
– Kształtowanie opinii publicznej
– Kontakty z mediami
– Warsztaty dziennikarskie telewizyjne
– Polityka medialna i audiowizualna UE
– Cyfrowa kultura popularna
– Seminarium dyplomowe
– Język obcy nowożytny
– Prawo prasowe i medialne
– Warsztaty marketingu i PR w mediach społecznościowych
– Autoprezentacja
– Techniki manipulacji w mediach
– Wizualizacja informacji
– Promocja w mediach
– Seminarium dyplomowe
– Praktyki zawodowe
Zajęcia na trzecim roku skupiają się wybranej wcześniej specjalności.

DLACZEGO MEDIA I PR?

W dzisiejszym dynamicznym społeczeństwie, zdolność efektywnej komunikacji stała się kluczowym elementem sukcesu. Studia na naszym kierunku Media i PR oferują fascynującą podróż po świecie mediów, public relations oraz szeroko pojętej komunikacji, przygotowując absolwentów do wyzwań współczesnej rzeczywistości.

W erze cyfrowej i globalizacji, media odgrywają centralną rolę w kształtowaniu opinii publicznej, formułowaniu narracji społecznych oraz kreowaniu trendów. Nasz program studiów umożliwia zgłębienie tajników różnorodnych mediów, od tradycyjnych form, takich jak prasa czy telewizja, po nowoczesne platformy internetowe i społecznościowe.

Działania public relations są nieodzownym elementem każdej organizacji. Nasze studia skupiają się na rozwijaniu umiejętności zarządzania wizerunkiem, budowania relacji z interesariuszami oraz skutecznego komunikowania przekazów w zróżnicowanym środowisku biznesowym i społecznym.

Program kierunku Media i PR nie tylko dostarcza teoretycznej wiedzy, ale również kładzie duży nacisk na rozwój praktycznych umiejętności. Studenci uczestniczą w projektach, symulacjach kampanii PR, praktykach w renomowanych firmach oraz warsztatach prowadzonych przez doświadczonych profesjonalistów z branży.

Media i PR nie znają granic. Nasz program kładzie nacisk na zrozumienie globalnych trendów komunikacyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalnych kontekstów. Absolwenci są przygotowani do pracy zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w lokalnych realiach.

Media i PR rozumiane jako kierunek studiów:

Studia licencjackie na kierunku Media i PR rozwijają praktyczne umiejętności, umożliwiając absolwentom skuteczne funkcjonowanie w dynamicznym środowisku mediów i komunikacji. Oto cztery kluczowe praktyczne umiejętności, które studenci zyskują na tym kierunku:

 1. Planowanie i Realizacja Kampanii Public Relations:

  • Uczestnictwo w projektach praktycznych, gdzie studenci zdobywają doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu kampanii PR.
  • Opracowywanie strategii komunikacyjnych, identyfikacja grup docelowych oraz tworzenie skutecznych przekazów.
 2. Zarządzanie Mediami Społecznościowymi:

  • Praktyczne umiejętności w obszarze mediów społecznościowych, obejmujące tworzenie i zarządzanie treściami, analizę statystyk oraz budowanie zaangażowania społeczności online.
  • Projektowanie kampanii marketingu internetowego z wykorzystaniem różnych platform społecznościowych.
 3. Tworzenie Zawartości Multimedialnej:

  • Produkcja treści multimedialnych, takich jak wideo, podcasty czy infografiki.
  • Zdolność korzystania z różnych narzędzi do edycji grafiki i wideo oraz umiejętność przekazywania informacji w atrakcyjny sposób.
 4. Komunikacja Interpersonalna i Negocjacje:

  • Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.
  • Praktyki negocjacyjne, które pozwalają na zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów i budowania trwałych relacji biznesowych.

Studia na kierunku Media i PR integrują teoretyczną wiedzę z praktycznym doświadczeniem, umożliwiając studentom zdobycie umiejętności niezbędnych do skutecznego działania w branży mediów, public relations i komunikacji.

Gdzie może pracować absolwent?

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Media i PR może znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach i branżach. Oto kilka przykładów:

 1. Agencje Public Relations:

  • Pracować jako specjalista ds. public relations, zajmujący się tworzeniem i wdrażaniem kampanii PR dla klientów.
 2. Media Tradycyjne i Nowoczesne:

  • Redaktor w gazetach, czasopismach, stacjach radiowych lub telewizyjnych.
  • Twórca treści dla platform online, w tym blogów, stron internetowych czy kanałów YouTube.
 3. Firmy Korporacyjne:

  • Menedżer ds. komunikacji korporacyjnej, dbający o wizerunek firmy i komunikację z interesariuszami.
 4. Agencje Reklamowe:

  • Specjalista ds. komunikacji marketingowej, pracujący nad integracją działań reklamowych i public relations.
 5. Instytucje Rządowe i Organizacje Non-profit:

  • Specjalista ds. komunikacji społecznej, promujący działania rządowe, programy społeczne lub cele organizacji non-profit.
 6. Media Społecznościowe:

  • Ekspert ds. mediów społecznościowych, zarządzający obecnością online firmy i budujący interakcję z publicznością.
 7. Przedsiębiorstwa Technologiczne:

  • Specjalista ds. komunikacji technologicznej, zajmujący się promocją innowacji i nowych produktów.
 8. Event Marketing:

  • Organizator wydarzeń korporacyjnych lub specjalista ds. eventów, kreujący unikalne doświadczenia komunikacyjne.
 9. Kształcenie i Szkolenia:

  • Wykładowca w dziedzinie mediów, PR lub komunikacji w szkołach średnich, szkołach wyższych lub na kursach specjalistycznych.
 10. Badania Rynkowe:

  • Analityk ds. komunikacji, analizujący trendy rynkowe, opinie społeczne i efektywność działań komunikacyjnych.

Absolwenci kierunku Media i PR są elastyczni i mogą dostosować się do różnych środowisk pracy, co sprawia, że ich umiejętności są poszukiwane w różnych dziedzinach gospodarki.

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów wydane przez Uczelnię Łukaszewski.