Transport, spedycja i logistyka (CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH w transporcie drogowym rzeczy i osób)

STUDIA PODYPLOMOWE ZWALNIAJĄCE Z EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Wstępując do UE zmieniły się warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i spedytora, gdzie jednym z wymogów stało się posiadanie kompetencji zawodowych w postaci CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY I OSÓB, o tym fakcie mówi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku, ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

Cel studiów

Praca w działalności transportowej i spedycyjnej wiąże się z realizacją zadań o różnym stopniu złożoności, często z ograniczeniami czasowymi i wymagających odpowiednich kwalifikacji oraz wiedzy. Jednym z wyników globalizacji jest świadczenie zarówno krajowych i międzynarodowych usług transportowych i dostawczych na rynku charakteryzującym się różnorodnością kulturową, prawną i organizacyjną oraz intensywną konkurencją.

Celem studiów podyplomowych na kierunku TSL jest wykształcenie z zakresu problematyki prawnej prowadzenia i organizacji firmy transportu drogowego. Uczestnik będzie posiadał umiejętności z zakresu badania i wykorzystywania wiedzy w praktyce gospodarczej. Słuchacz zdobędzie również praktyczną wiedzę i umiejętności pozwalające na zgodną z prawem i przede wszystkim efektywną realizację nałożonych obowiązków związanych z działalnością transportową, spedycyjną i logistyczną.

Z uwagi na przewagę transportu drogowego w działalności transportowej, program studiów w zakresie tej dziedziny transportu zawiera zagadnienia tj. prawo cywilne, działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo drogowe i wiele innych, których przyswojenie jest konieczne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i osób.

Program studiów zawiera wszystkie dziedziny i zakres uprawniający
do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia państwowego egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych
na podstawie Art. 38a ustęp 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. 2001 Nr 123 poz. 1371 i Dz.U. 2012 poz.1265 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym).

Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku pozwoli także Absolwentowi spełnienie jednego z wymagań ubiegania się o wpis na listę agentów celnych.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 250 zł)
4000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 250 zł)
4000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Nasi wykładowcy

mgr Janusz Piechociński, prof. Uczelni Łukaszewski

Poseł na Sejm I i II kadencji (1991–1997), IV kadencji (2001–2005) oraz VI i VII kadencji (2007–2015). W latach 2012–2015 wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki, a także prezes PSL. W 1987 ukończył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1987–1999 pracował jako nauczyciel akademicki w Katedrze Historii Gospodarczej SGPiS/SGH.
Od 2016 roku pełni funkcję prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

dr inż. Piotr Zych, MBA

Absolwent Instytutu Inżynierów Lotnictwa Cywilnego w Rydze – inżynier mechanik (specjalność wg. ICAO 1610), doktorat z aerodynamiki lotniczej.

Manager z ponad 30-letnim stażem w handlu zagranicznym, z wieloletnim doświadczeniem na rynkach Azji Centralnej krajów rosyjskojęzycznych, z kilkukrotnym stałym wieloletnim pobytem stałym za granicą (Londyn, Bukareszt, Nowy Jork, Ryga), pasjonat orientalistyki, praktyk businessu w krajach wschodnich i w regionie Azji Centralnej.

Praktyk i wieloletni realizator projektów polskiego eksportu na rynkach uważanych za trudne i nieznane np. realizował dostawy do Uzbekistanu przetwórczych linii przemysłu spożywczego (96) finansowane w ramach międzyrządowego kredytu pomocowego.

Uczestniczył jako zaproszony ekspert w organizacji szkoleń UNIDO w Warszawie nt. rosyjskojęzycznych rynków wschodnich, ze szczególnym wskazaniem rynków azjatyckich takich jak Uzbekistan i Kazachstan.

Prowadził na SGH (Podyplomowe Studium Handlu ze Wschodem, 2007-2009) wybrane zajęcia poświęcone współpracy handlowej z rynkami rosyjskojęzycznymi.

Uczestniczył z przygotowaniach do Zebrania Założycielskiego (2008) na którym powołano Polsko-Kazachstańską Izbę Handlowo-Przemysłową.

Od 2010 roku prowadził projekty eksportowe polskich urządzeń i technologii na rynki Algierii i Senegalu.

Członek Założyciel (2002) Polsko-Arabskiej Izby Gospodarczej.

Członek PPCC Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej.

hobby – instruktor strzelectwa sportowego (licencja sportowa), lotnictwo ultralekkie pilot amator.

dr Adam Karpiński

Ekonomista, specjalizuje się w organizacji turystyki, zarządzaniu w branży turystycznej, różnicach kulturowych oraz komunikacji interpersonalnej i ergonomii miejsca pracy. Wykładowcao, zawodowo zajmuje się organizacją turystyki, jest pilotem wycieczek krajowych i zagranicznych. Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej uzyskany na Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Ekspert Dolnośląskiej Izby Turystycznej (DIT) oraz Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej (ITRP). W 2020 r. wyróżniony Złotą Odznaką Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług dla rozwoju turystyki i samorządu branżowego. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada wielokierunkowe doświadczenie zawodowe z obszaru finansów, zarządzania personelem oraz sprzedaży. W ramach prowadzonych badań szczególną uwagę poświęca grupie produktów turystycznych przeznaczonych dla seniorów, osób niewidomych oraz singli. Interesuje się historią Polski i Bałkanów, sztuką oraz naukami przyrodniczymi.

mgr inż. Tomasz Smolarek

Wieloletni Menedżer kierunku studiów Transport i Spedycja, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w tematyce TSL; transport, spedycja i logistyka w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej w tych obszarach. Dzięki wieloletniej pracy w obszarach Logistyki zarówno w firmach spedycyjnych jak i produkcyjnych opracował autorski zestaw ćwiczeń i przykładów pogłębiających praktyczną wiedzę dotyczącą TSL. Posiada specjalizację w tworzeniu i optymalizacji sieci transportowych dla dostaw paletowych i płynnych towarów z wymaganiami BRC, IFS. Specjalista i audytor procesów reklamacji zdarzeń transportowych. Konsultant logistyki w Politechnice Poznańskiej. Autor poradnika Logistyk i wieloletni prowadzący ćwiczenia dla laboratorium logistyki w Politechnice przy projekcie szkoleń ,, Czas zawodowców’’. Kierował w firmach spedycyjnych projektem szkoleń mentorów z zakresu spedycji i transportu. Absolwent Wyższej Szkoły Logistyki na kierunku Logistyka z tytułem Menedżer Logistyki. Prywatnie miłośnik gastronomi i cukiernictwa.

mgr inż. Mariusz Bukowski

Zawodowo związany z transportem drogowym jako m.in. rzeczoznawca samochodowy, egzaminator kandydatów na kierowców, doradca ADR, nauczyciel, wykładowca akademicki i szkoleniowiec. Autor wielu publikacji prasowych dotyczących branży transportowej. Przez sześć lat tworzył, a później kierował terenowymi strukturami Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał również podczas pracy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Wałbrzychu na stanowisku Egzaminatora Nadzorującego i Kierownika Działu Egzaminowania i Obsługi Klienta. Współzałożyciel i obecnie prezes firmy BOTM sp. z o.o. – specjalistycznego biura rachunkowego zajmującego się kompleksową obsługą administracyjną firm sektora TSL. Działa społecznie jako czynny ratownik i kierowca OSP. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ŚLĘŻANIE.

Rzetelne przygotowanie merytoryczne połączone z dużym praktycznym doświadczeniem i otwartą postawą, gwarantują wysoki poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych i szkoleń.

mgr Ewa Rycerz

Posiada 10 letnie doświadczenie w sprzedaży i transporcie. Absolwentka kierunku logistyka transportu na wrocławskiej uczelni. Pracuje jako specjalista ds. odpraw celnych oraz prowadzi zajęcia ze studentami dotyczące logistyki. Aktywnie uczestniczy w projektach optymalizujących procesy logistyczne. Posiada liczne certyfikaty z zakresu prawa celnego oraz transportu.

dr inż. Anna Orzeł

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, prawnik i ekspert z dziedziny transportu drogowego i logistyki. Posiada liczne kompetencje, wiedzę i doświadczenie w branży TSL, certyfikat European Senior Logistician ESLog. Doradca i szkoleniowiec w zakresie prawa transportowego. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę w tematyce nowych technologii w branży logistycznej, zagadnień transportowych i smart city.

dr inż. Adam Busławski

Doktor nauk inżynieryjno – technicznych, wykładowca akademicki, praktyk w dziedzinie produkcji, transportu i logistyki, wdrożeniowiec systemów ERP oraz Lean Manufacturing / Lean Management. Manager z wieloletnim doświadczeniem z powodzeniem stosujący narzędzia i metody FMEA, SMED, Six Sigma, 5S, SPC, Kanban specjalizujący się w zarządzaniu i optymalizacji modelów biznesowych. Inspektor ochrony danych, wieloletni pełnomocnik ds. jakości, specjalista od szeroko pojętego controllingu finansowego.

mgr Dariusz Kostrzębski

Adresaci

 • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich,
 • absolwentów kierunków transport lub logistyka oraz pokrewnych,
 • osoby zajmujące się zawodowo transportem drogowym, spedycją, logistyką,
 • osoby zatrudnione w administracji państwowej i samorządowej, których praca związana jest z organizacją i monitorowaniem transportu,
 • osoby wchodzące na rynek pracy w sferze transportowo-logistycznej,
 • osoby, które chcą podjąć działalność zarobkową w transporcie drogowym
  lub znaleźć zatrudnienie w działach transportu firm zajmujących się transportem drogowym,
 • osoby chcące znaleźć zatrudnienie na stanowisku spedytora krajowego
  i/lub międzynarodowego,
 • osoby chcące zostać właścicielem przedsiębiorstwa transportowego o działalności transport rzeczy i osób,
 • wszystkich osób, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
  lub przebranżowić się w kierunku organizacji i zarządzania przewozami ładunków.

Absolwenci

Absolwenci pracują bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • zarządzający transportem, który kieruje operacjami transportowymi w imieniu przewoźnika drogowego,
 • zarządzający flotą pojazdów oraz zajmujący się utrzymaniem i eksploatacją pojazdów,
 • na stanowisku spedytora międzynarodowego i/lub krajowego,
 • w działach transportu przedsiębiorstw wykonujących transport drogowy,
 • członkowie zarządu firm transportowych,
 • dyspozytorzy firm spedycyjnych i transportowych,

Absolwenci otrzymują

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r.,w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem
  lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),
 • certyfikat ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Uczelnię Łukaszewski.

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.