Trener mentalny w sporcie

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie kadry związanej z działalnością sportową w kompetencje psychospołeczne stanowiące podbudowę szeroko rozumianego zarządzania, budowania i motywowania zespołu profesjonalistów, rozwiązywania konfliktów zespołowych oraz skutecznego rozpoznawania potrzeb klientów. Nasi absolwenci opanują wiedzę z szeroko rozumianej psychologii biznesu, m.in. mechanizmów ludzkich zachowań, skutecznych taktyk negocjacyjnych, nauczą się identyfikować potrzeby i zachowania konsumenckie etc.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej ...

Studia na kierunku TRENER MENTALNY W SPORCIE realizowane w Uczelni Łukaszewski skoncentrowane są na przygotowaniu wysoko wyspecjalizowanej kadry, która zamierza rozwijać, doskonalić i kształtować kompetencje zawodowe i osobiste – priorytetowe w prowadzeniu efektywnej działalności w dziedzinach, w których skuteczna komunikacja jest niezbędnym elementem.

Program studiów TRENER MENTALNY W SPORCIE stanowi odpowiedź na potrzeby organizacji sportowych w tym zakresie.

Zajęcia będą realizowane w weekendy podczas 10 dwudniowych aktywizujących spotkań online, z których każde zostanie poświęcone odrębnym zagadnieniom dającym konkretne kompetencje i kwalifikacje do pracy w szeroko rozumianej dziedzinie sportu.

Nasi słuchacze zapoznają się m.in. z następującymi zagadnieniami, takimi jak:

 1. Medycyna sportowa,
 2. Psychologia grupowa
 3. Mechanizmy aktywnej motywacji i zaangażowania do efektywnej pracy członków drużyn sportowych i indywidualnych osób,
 4. Biologiczne podstawy zachowania
 5. Praca indywidualna z zawodnikiem,
 6. Psychosomatyka,
 7. Relacje zawodnik – trener – szkoleniowiec,
 8. Stres i sposoby radzenia sobie z nim,
 9. Doskonalenie umiejętności społecznych,
 10. Psychologia podejmowania decyzji w biznesie,
 11. Psychologia w praktyce zarządzania i marketingu,
 12. Przywództwo w praktyce,
 13. Asertywność w biznesie,
 14. Psychologia budowania wizerunku,
 15. Psychologia rekrutacji,
 16. Psychologia prowadzenia prezentacji,
 17. Rozwiązywanie konfliktów grupowych i indywidualnych.

Ukończenie całości, czyli uczestniczenie we wszystkich spotkaniach pozwala uzyskać kompetencje metodyczne, organizatorskie i komunikacyjne i otrzymać dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 250 zł)
4000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 250 zł)
4000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

 • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
 • studia skierowane są do kadry menedżerskiej aktywnie działającej w sporcie, której praca ściśle związana jest z zarządzaniem potencjałem ludzkim zarówno w aspekcie delegowania zajęć, jak i współpracy bez zależności służbowych.
 • adresatami są trenerzy, animatorzy sportu oraz sami zawodnicy, którzy myślą perspektywicznie i zamierzają wzmocnić własny potencjał i umiejętności z zakresu psychologii biznesu, a tym samym wzmocnić własną pozycję na rynku pracy.
 • osoby zainteresowane zdobyciem rzetelnej wiedzy z zakresu psychologii biznesu związanego z działalnością sportową.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Wykładowcy

Zajęcia realizowane są przez wybitnych wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.