Uchwały Senatu

Uchwała Nr 1 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uczelni Łukaszewski

Otwórz

Uchwała Nr 14/2021 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji do spraw Jakości Kształcenia

Otwórz

Uchwała Nr 2/2021 w sprawie wprowadzenia anonimowego ankietowania przez studentów przedmiotów oraz kadry dydaktycznej Uczelni w systemie semestralnym i po ukończeniu studiów, począwszy od roku akademickiego 2021/2022

Otwórz

Uchwała Nr 3/2023 w sprawie weryfikacji efektów uczenia się absolwentów kierunków studiów z obszaru nauk społecznych oraz spoza obszaru nauk społecznych, ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie profil praktyczny w Uczelni Łukaszewski

Otwórz

Uchwała Nr 5 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2023/2024

Otwórz