Uznanie zawodowe

UZNANIE ZAWODOWE

W Uczelni Łukaszewski dajemy możliwość zdobycia dyplomu szybciej niż przeciętni studenci.

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198) uznamy Twoje doświadczenie zawodowe!

Procedura uznania dorobku zawodowego polega na zwolnieniu Studenta z powinności realizowania przedmiotów, które odpowiadają jego kwalifikacjom zawodowym, bądź też kompetencjom zdobytym podczas szkoleń.

  • jeśli chcesz potwierdzić swoje kompetencje i uzupełnić wykształcenie, by móc dalej doskonalić się zawodowo
  • jeśli posiadasz świadectwo dojrzałości i co najmniej kilka lat doświadczenia zawodowego

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!

  • plan nauki w trybie indywidualnym
  • połączenie studiów z pracą
  • skrócenie czasu studiów nawet o połowę
  • zaliczenie z przedmiotów, z których posiadasz wiedzę zdobytą na podstawie doświadczenia

Etapy procesu potwierdzenia efektów kształcenia:

1

Kontakt z koordynatorem studiów licencjackich, tel. 601 332 277.

2

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych wraz z dokumentacją potwierdzającą zdobyte doświadczenie zawodowe.

3

Prace komisji ds. potwierdzenia efektów kształcenia.

4

Decyzja w sprawie efektów uczenia się.

Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć w szczególności doświadczenie zdobyte przez przyszłego studenta w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego, umów cywilnoprawnych, staży, prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub też odbytych szkoleń.