Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym

Cel studiów

Głównym celem kształcenia w ramach tego kierunku studiów podyplomowych jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pracy w instytucjach, służbach, formacjach oraz firmach odpowiedzialnych za wewnętrzne i międzynarodowe bezpieczeństwo Państwa. Zakres umiejętności absolwenta będzie obejmował zarówno zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych jak i dbałości o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 3 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 1 750 zł)
3000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 3 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 1 750 zł)
3000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby zainteresowane podjęciem pracy w instytucjach administracji publicznej – rządowej i samorządowej, policji, straży miejskiej, straży granicznej
  • osoby zatrudnione w administracji publicznej, które są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. w:

  • agencjach detektywistycznych
  • agencjach ochronnych
  • firmach transportowych

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

570 933 513
rekrutacjamba@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.