Zarządzanie i administracja w służbach mundurowych

Cel studiów

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i administracja w służbach mundurowych mają na celu przygotowanie przede wszystkim kadry różnego rodzaju służb mundurowych do efektywnego zarządzania i administrowania na stanowiskach kierowniczych w związku z dynamicznymi zmianami jakie mają miejsce w zakresie funkcjonowania wojskowego szkolnictwa wyższego.

Słuchaczom przekazywana jest między innymi wiedza z zakresu zarządzania i administrowania w służbach mundurowych, prawa i procedur obowiązujących w służbach mundurowych, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego, a także zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi w służbach mundurowych.

Absolwenci czerpią wiele korzyści dzięki ukończeniu tego kierunku studiów podyplomowych:

 1. Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w służbach mundurowych: studia podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i administrowania w służbach mundurowych, co może być przydatne zarówno dla osób już pracujących w służbach mundurowych, jak i dla osób chcących zostać pracownikami takich służb.

 2. Podniesienie kwalifikacji i atrakcyjności na rynku pracy: ukończenie studiów podyplomowych może być dodatkowym atutem przy ubieganiu się o pracę w służbach mundurowych lub awansie na wyższe stanowisko.

 3. Poszerzenie horyzontów i rozwój osobisty: studia podyplomowe to także możliwość poszerzenia swoich horyzontów i rozwoju osobistego poprzez zdobycie nowych umiejętności i wiedzy.

 4. Możliwość zdobycia cennego doświadczenia: studia podyplomowe często obejmują projekty, dzięki którym studenci mogą zdobyć cenne doświadczenie zawodowe i zapoznać się z rzeczywistymi wyzwaniami związanymi z pracą w służbach mundurowych.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 750 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 750 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

 • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
 • osoby zdecydowane na pracę w instytucjach administracji samorządowej i rządowej, czyli pracownicy gmin i powiatów szczebla regionalnego, w jednostkach straży miejskiej, straży granicznej, policji, straży pożarnej oraz w wojsku
 • grono osób zajmujących się zawodowo szeroko rozumianymi zagadnieniami bezpieczeństwa w instytucjach podległych MON, MSWiA oraz Ministerstwu Sprawiedliwości etc.
 • osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy w powyższym zakresie

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • managerowie w instytucjach samorządowych, rządowych,
 • specjaliści, doradcy w instytucjach mundurowych,
 • specjaliści we wszystkich instytucjach realizujących zadania związane z zarządzaniem, administrowaniem w instytucjach mundurowych,
 • specjaliści w firmach, w których powyższa wiedza ma znaczenie priorytetowe.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski
w Warszawie jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Dodatkowo certyfikaty ukończenia kursu w zakresie:

 • ochrony danych osobowych wydany przez Uczelnię Łukaszewski w Warszawie,
 • ochrony informacji wydany przez Uczelnię Łukaszewski w Warszawie.

Wykładowcy

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów
i specjalistów powyższej branży.

Korzystając z doświadczenia najlepszych w tej dziedzinie instytucji i fachowców pragniemy przekazać wiedzę poszerzoną o zagadnienia związane z kompetencjami społecznymi, organizacją i zarządzaniem, administracją, aspektami prawnymi etc.

Zajęcia są realizowane podczas 10 dwudniowych spotkań weekendowych w systemie on-line, z których każde poświęcono odrębnym zagadnieniom.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.