PL RU UK CN UA

Zarządzanie i administracja w służbach mundurowych

Cel studiów

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i administracja w służbach mundurowych mają na celu przygotowanie przede wszystkim kadry różnego rodzaju służb mundurowych do efektywnego zarządzania i administrowania na stanowiskach kierowniczych w związku z dynamicznymi zmianami jakie mają miejsce w zakresie funkcjonowania wojskowego szkolnictwa wyższego.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Czesne: 3 800 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 1 900 zł)
Promocja: 3 500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • Osoby zdecydowane na pracę w instytucjach administracji samorządowej i rządowej, czyli pracownicy gmin i powiatów szczebla regionalnego, w jednostkach straży miejskiej, straży granicznej, policji, straży pożarnej oraz w wojsku
  • grono osób zajmujących się zawodowo szeroko rozumianymi zagadnieniami bezpieczeństwa w instytucjach podległych MON, MSWiA oraz Ministerstwu Sprawiedliwości etc.
  • osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy w powyższym zakresie

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

managerowie w instytucjach samorządowych, rządowych
specjaliści, doradcy w instytucjach mundurowych
specjaliści we wszystkich instytucjach realizujących zadania związane z zarządzaniem, administrowaniem w instytucjach mundurowych
specjaliści w firmach, w których powyższa wiedza ma znaczenie priorytetowe

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

Wykładowcy

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów
i specjalistów powyższej branży.

Korzystając z doświadczenia najlepszych w tej dziedzinie instytucji i fachowców pragniemy przekazać wiedzę poszerzoną o zagadnienia związane z kompetencjami społecznymi,  organizacją i zarządzaniem, administracją, aspektami prawnymi etc.

 Zajęcia są realizowane podczas 10 dwudniowych spotkań weekendowych w systemie on-line, z których każde poświęcono odrębnym zagadnieniom.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa

Rekrutacja

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnia Łukaszewski.