Zarządzanie i administrowanie placówkami sportu i rekreacji

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry potrafiącej sprostać wyzwaniom i wymaganiom stawianym przez prężnie rozwijający się sektor sportowy i rekreacyjny, a co za tym idzie dynamiczną rozbudowę obiektów sportowych w Polsce i na świecie.

Służy temu przyswojenie szerokiej wiedzy m.in. z zakresu: efektywnego zarządzania nieruchomościami o charakterze sportowym i rekreacyjnym, administrowania nieruchomościami, strategicznego zarządzania infrastrukturą sportową, zarządzania klubami i innymi organizacjami sportowymi zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami rynkowymi, metod i technik zarządzania, zachowań organizacyjnych i przywództwa, komercjalizacji obiektów sportowych (m.in. hal widowiskowo-sportowych, lodowisk, pływalni, marin, wielofunkcyjnych stadionów, boisk sportowych, etc.), marketingu sportowego i sponsoringu oraz innowacji, zarządzania projektami, zarządzania systemem bezpieczeństwa imprez sportowych, z zakresu podatków w sporcie, PR w sporcie, prawa i polityki, aktualnych form prawnych obowiązujących w zarządzaniu kompleksami sportowymi i rekreacyjnymi.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 250 zł)
4000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 250 zł)
4000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich

Studia skierowane są do wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat skutecznego zarządzania i administrowania placówkami sportu i rekreacji.

Szczególnie zatem będą to:

• Osoby zarządzające i administrujące placówkami sportu i rekreacji chcące inwestować we własne kwalifikacje i kompetencje,

• Zainteresowani pracą organizacyjno-administracyjną w klubach i innych organizacjach sportowych, a także placówkach rekreacyjnych,

• Pasjonaci sportu wiążący swoją przyszłość z tą dziedziną,

• Managerowie zarządzający obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,

• Pracownicy i managerowie działów organizacji, administracji i zarządzania chcący w sposób profesjonalny realizować zadania z zakresu organizacji i zarządzania wydarzeniami sportowymi,

• Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialni za rozwój sportu w społecznościach lokalnych.

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

• Managerowie zarządzający obiektami o charakterze sportowym lub rekreacyjnym,

• Managerowie sportu w klubach, ośrodkach sportowych etc.,

• Specjaliści w ośrodkach sportu i rekreacji etc.,

• Zarządzający obiektami sportowymi,

• Pracownicy i managerowie PR realizujący zadania z zakresu organizacji, administracji i zarządzania wydarzeniami sportowymi,

• Prowadzący własną działalności gospodarczą związaną ze sportem i rekreacją,

• Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialni za rozwój sportu w społecznościach lokalnych.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Zarządzanie i administrowanie placówkami sportu i rekreacji wydane przez Uczelnię Łukaszewski w Warszawie jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018, poz. 1791).

Wykładowcy

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.