Zarządzanie nieruchomościami

Cel studiów

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu obrotu nieruchomościami, sprawnego posługiwania się przepisami prawa i nakazami etyki w zakresie obrotu nieruchomościami oraz wykonywania zarządu w odniesieniu do nieruchomości oraz zagwarantowania praw jednostce pozostającej w relacjach z organem administracji publicznej., przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych ułatwiających wykonywanie zawodowych czynności w obszarze zarządzania nieruchomościami.

We współpracy z Biurem Nieruchomości „Nordhaus” posiadającym ponad 30 lat doświadczenia w branży dbamy o to, aby zdobyta na studiach wiedza określała wiele standardów branży, które pozwalają lepiej zarządzać powierzonymi nieruchomościami oraz wpływała na wyeliminowanie zagrożeń związanych z tym segmentem rynku. Nabyta wiedza praktyczna i teoretyczna ułatwi Absolwentowi zdobycie wymaganych licencji i budowanie ścieżki kariery.

Absolwent nabędzie kwalifikacje w zakresie prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi nieruchomości, planowania krótko i długookresowych celów, sposobów ich realizacji oraz rozwoju nieruchomości i doradztwa w zakresie zarządzenia nieruchomością.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Nasi wykładowcy

Jan Łuczak – Ekonomista, politolog, dziennikarz, ekspert rynku nieruchomości. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1991 roku po zakończeniu pracy w Kancelarii Sejmu podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek. Jeden z prekursorów tworzącego się rynku nieruchomości w Polsce. Założyciel Pomorskiej Giełdy Nieruchomości Sp. z o. o., której podstawową działalnością było pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i z tym związane pośrednictwo kredytowe, jednocześnie rozwijając działalność w zakresie kursów i szkoleń. Spółka Nordhaus to sieć biur nieruchomości działająca w Polsce i Europie. W ramach Nordhaus Group działają własne biura oraz na zasadzie franczyzy. Nordhaus Grup specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych oraz firm i korporacji w szczególności obsługa Banków, developerów, inwestorów, firm farmaceutycznych, ubezpieczeniowych.

Ireneusz Bonkiewicz – Od 24 lat w branży nieruchomości komercyjnych. Pomagał tworzyć sieci: dyskontowe, convenience, aptek, AGD, drogeryjne, paczkomatów oraz parki handlowe.

Jego praca polegała m. in. na podpisywaniu umów najmu, a także obejmowała znacznie szerszy zakres zadań, przygotowawczych, takich jak np. zakup nieruchomości pod budowę obiektów dedykowanych dla konkretnych odbiorców, procedowanie warunków zabudowy, zmiany planów miejscowych czy uzyskiwanie pozwoleń na budowę. W latach 1996-2014 jego największymi partnerami były Biedronka i Żabka – ponad 200 lokalizacji dla każdej firmy oraz w latach 2015-2021 InPost – ponad 1000 lokalizacji.

Na co dzień zajmuje się cały czas pracą w ekspansji, jego ulubiona dziedzina to negocjacje z podmiotami, zarówno gospodarczymi jak i osobami fizycznymi, których finałem jest pozyskanie nowych lokalizacji zarówno poprzez zakup jak i najem nieruchomości.

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby, pragnące zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami
  • osoby zajmujące się już dziedziną nieruchomości i pragnące poszerzyć swoją wiedzę

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. w:

  • biurach zajmujących się sprzedażą mieszkań
  • biurach, oferujących usługi wynajmu nieruchomości
  • prowadzeniu własnej działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Studia prowadzone we współpracy z

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.