Zarządzanie ochroną zabytków

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie kompetencji managerskich niezbędnych do efektywnej pracy w różnorodnych instytucjach związanych z ochroną zabytków.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

 • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
 • absolwenci kierunków humanistycznych zainteresowani ochroną zabytków
 • pracownicy wyspecjalizowani w rewitalizacji terenów miejskich
 • pracownicy administracji samorządowej, urzędów miast, instytucji kultury, opiekunowie zabytków
 • nauczyciele i wolontariusze działający na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, miasta etc.
 • managerowie gospodarowania przestrzenią oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych specjalizujący się w ochronie zabytków
 • konserwatorzy oraz wszyscy zawodowo zainteresowani problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego etc.

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • managerowie w państwowych służbach ochrony zabytków
 • managerowie w instytucjach kultury
 • managerowie w administracji państwowej i samorządowej
 • pracownicy w placówkach oświatowych, muzealnych, galeriach sztuki, a także w antykwariatach
 • pracownicy w instytucjach public relations
 • pracownicy w fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego
 • pracownicy kultury różnego szczebla chcący doskonalić swoją wiedzę i umiejętności na rzecz ochrony zabytków

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.