Zarządzanie ochroną zdrowia

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie kompetencji managerskich niezbędnych do efektywnego zarządzania placówkami opieki zdrowotnej różnego szczebla w warunkach gospodarki rynkowej oraz w sytuacjach kryzysowych.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • zainteresowani rozwojem kariery zawodowej w administracji placówek ochrony zdrowia
  • pracownicy ochrony zdrowia chcący doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania placówką medyczną, jak: członkowie niższej i średniej kadry kierowniczej, a także pracownicy działów medycznych, eksploatacyjno-administracyjnych w placówkach ochrony zdrowia
  • managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania szpitali, przychodni, hospicjów, sanatoriów, placówek związanych z diagnostyką medyczną, biomechaniką, inżynierią biomedyczną etc.
  • osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia; członkowie zarządów spółek szpitalnych, członkowie rad społecznych przy szpitalach, członkowie rad nadzorczych podmiotów leczniczych
  • zainteresowani spoza branży medycznej

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. w:

  • zainteresowani dalszą karierą zawodową w administracji placówek ochrony zdrowia
  • pracownicy ochrony zdrowia różnego szczebla chcący doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania placówką medyczną
  • managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania placówek ochrony zdrowia
  • managerowie odpowiedzialni za działania administracyjne w placówkach ochrony zdrowia etc.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.