Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania instytucjami kultury. Słuchacze podczas zajęć zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne kierowanie placówkami kultury, przygotowywanie atrakcyjnych projektów z zakresu wydarzeń kulturalnych oraz pozyskiwanie niezbędnych środków na finansowanie wydarzeń kulturalnych.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

 • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
 • osoby zainteresowane szeroko rozumianą problematyką kulturalną
 • pracownicy samorządowej i rządowej administracji w sektorze kultury
 • osoby pracujące w różnych sektorach kultury
 • osoby pełniące funkcje kierownicze w sektorze kultury, potrzebujące odpowiedniego warsztatu managerskiego lub zamierzające ubiegać się o taką funkcję
 • animatorzy kultury
 • pasjonaci

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. w:

 • managerowie w instytucjach kultury i oświaty
 • pracownicy kultury różnego szczebla chcący doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania placówką oświaty oraz kulturalną
 • managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania instytucji oświaty i kulturalnych
 • managerowie odpowiedzialni za działania administracyjne w instytucjach oświaty i kultury

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.