Zarządzanie w małej i średniej firmie

Cel studiów

Celem tych studiów jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, obsługi i wykorzystania funduszy UE oraz promowanie zachowań przedsiębiorczych. Kolejnym celem jest usprawnienie skutecznego komunikowania oraz swobodnego posługiwania się narzędziami nowych mediów w realizacji celów firmy.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 750 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 750 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby, prowadzące lub planujące rozpocząć własną działalność gospodarczą
  • osoby zarządzające oraz pracownicy małych i średnich firm

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • menedżerowie produktu, projektu lub działu
  • doradcy ds. zarządzania przedsiębiorstwem
  • właściciele lub pracownicy firm działających w sektorze MŚP

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.