Zarządzanie w mediach

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy dotyczącej zarządzania w mediach m.in. w zakresie funkcjonowania skutecznego marketingu medialnego, efektywności organizacji medialnych, poznanie nowych trendów w zakresie organizacji produkcji filmowej, a także dystrybucji w kinach, tv oraz platformach streamingowych.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 5 800 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 900 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 5 800 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 900 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby pracujące, bądź zamierzające podjąć pracę w branży ściśle związanej z mediami, takich jak: studia filmowe, agencje reklamowe, stacje telewizyjne i radiowe, firmy produkcyjne
  • osoby wiążące swą przyszłość zawodową w dziedzinie dystrybucji telewizyjnej, internetowej, filmowej etc.

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • niezależni producenci telewizyjni i filmowi
  • specjaliści ds. marketingu w zakresie mediów
  • managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury i mediów
  • managerowie odpowiedzialni za działania administracyjne w placówkach kultury i mediów

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.