Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Cel studiów

W dzisiejszym świecie zagrożenia bezpieczeństwa narodowego mają różny wygląd, przyczyny i zakres. Mogą mieć charakter polityczny, militarny, ekonomiczny, społeczny lub ekologiczny. W każdym przypadku krajowy system organizacyjny musi stawić czoła poważnym wyzwaniom logistycznym, organizacyjnym i finansowym. Aby temu zaradzić, niezbędne są najlepsze rozwiązania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz wykwalifikowani eksperci od strony organizacyjnej, którzy odpowiedzą na wszelkie zagrożenia wewnętrzne lub zewnętrzne.

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry niezbędnej do prawidłowej działalności organów administracji publicznej w zakresie szeroko rozumianego kierowania bezpieczeństwem wewnętrznym.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • kadra kierownicza administracji publicznej oraz samorządowej
  • osoby zainteresowane problemami bezpieczeństwa wewnętrznego i zamierzające rozwijać swoją karierę zawodową w dziedzinach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • specjaliści, doradcy, eksperci w wyspecjalizowanych wydziałach i sztabach zarządzania kryzysowego umiejscowionych przy urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich
  • eksperci w instytucjach samorządowych wszystkich szczebli
  • specjaliści w jednostkach Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej
  • specjaliści we wszystkich instytucjach powołanych do reagowania kryzysowego
  • w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnia Łukaszewski.