Zarządzenia Rektora

Zarządzenie w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Otwórz

Zarządzenie Nr 1 w sprawie powołania Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Zarządzanie studia I i II stopnia o profilu praktycznym w Uczelni Łukaszewski w Warszawie

Otwórz

Zarządzenie Nr 2 w sprawie powołania Kierunkowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku Administracja studia I stopnia o profilu praktycznym w Uczelni Łukaszewski w Warszawie

Otwórz

Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w Uczelni Łukaszewski w Warszawie

Otwórz

Zarządzenie Rektora Uczelni Łukaszewski w sprawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Otwórz